Ohlašování pálení

Pálení nebo ohňostroj můžete nahlásit vyplňěním následujícího formuláře. Pro odeslání formuláře není potřeba registrace. V případě nefunkčnosti můžete využít formu telefonického podání na čísle 950 431 010 na Krajském operačním a informačním středisku HZS Ústeckého kraje.

Formulář pro ohlášování pálení: www.hzsoul.cz/paleni2/?menu=3

Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.