Naše řady.
Bohumil Šťastný


Jsou naše řady z lidí všech,
tak různých stran a věků,
však práce jedna, život v nich
jsou plny lásky, vděku.

Nás láska do nich zvolala
a bratrstvím jsou spjaty,
kdo do smrti v nich setrval,
je člověk věru zlatý.